Sötét ösvények – útmutató a Wyrd Fájának bejárásához

Úgy tartjuk, hogy a Szeptenárium szférái a kapcsolat a kauzális és az akauzális univerzumok között („lét” és „nemlét”) és mágikus szemszögből nézve az őket összekötő ösvények energia zónák. Ezeket az energiákat a tradíció szerint archetipikus szimbólumokként jelentetjük meg, mely szimbólumon keresztül az energiák irányíthatóvá válnak.

Az alábbi ábra részletesen bemutatja ezt a szimbolikát, a hozzá tartozó vibrációval és a hozzá tartozó energia pecsétjével, mely utóbbi segít a vizualizációban. Az egyes formák így invokálhatóak, hogy megtapasztalhassuk a hozzá tartozó tudatállapotot/érzést, az összes ilyen munkának specifikusan az adott szférához tartozó céllal kell rendelkeznie – például, destruktív célokra Shugara-t érdemes invokálni. Természetüknél fogva ezek az energiák „sötétek” –melyek a sötétebb „árnyék” aspektusát képviselik minden egyénnek, így invokációjuk egyenértékű annak tudatos integrációjával (C.G. Jung  – A tudatalatti tudatossá tétele). Ahhoz, hogy a sötét ösvényeket belső mágiára használjuk, fel mind a huszonegy ösvényt be kell, hogy járjuk – a hozzá tartozó forma invokációjával.

A munkához különíts el egy helyet, melyet templomként használsz majd, vagy használj egy elszigetelt kültéri helyet (folyó vagy tó partja a legjobb erre a célra). A legjobb idő ehhez napnyugta után vagy hajnal előtt van. Kezd meg az invokációt azzal, hogy a kívánt nevet kilencszer vibrálod – amennyiben egy ének is szerepel a rituáléban (mint például Atazoth esetében) akkor azt a leírtaknak megfelelően kell végrehajtani (Lásd: Ezoterikus énekek). Ha bármi oknál fogva ezt nem tudod végrehajtani, akkor a nevet kell vibrálni kilencszer majd egy rövid szünet után még négyszer.

Ha egy bizonyos hangnem van előírva a vibrációhoz, akkor lehetőség szerint azt be kell tartani, de ha az nem lehetséges még további két vibrációval pótolható.

Amennyiben lehetőséged van, rá végy egy rituális fürdőt a munka megkezdése előtt (majd előző szerint öltözz át egy köntösbe, tovább fokozva az előkészület hangulatát) – az ösvényhez kapcsolódó bolygók olajaival egyenlő arányban illatosítsd a fürdőt.

A vibráció vagy ének után kezdj el egy lassú körkörös táncot járni – melynek iránya nem fontos – fokozatosan haladj, befelé spirálisan miközben növeled a tánc sebességét. Miközben táncolsz, kiáltsd vagy vibráld a lehető legnagyobb erővel az invokálni kívánt erő nevét.

Folytasd addig, míg földre nem rogysz a szédüléstől vagy kimerültségtől, majd vibráld minden energiáddal az entitás nevét – ahhoz, hogy segítsd a vibrációt érdemes a hangot a következők felé irányítani:

  1. Odakint: a horizont irányába.
  2. Odabent: annak megfelelően, hogy a szoba/templom rezonáljon a hangod erejével.

Ezután mond: „Jöjj hozzám [entitás neve], és hozd el nekem a kívánságomat!”

Nagyvonalakban vizualizáld az elérni kívánt célt és egy rövid mondatban verbalizáld (Például: „N.N. meg fog halni!”), majd kezdj el egy lassú körkörös táncot az ellenkező irányba, majd nevetve mond:

„Én vagyok a hatalom! Én vagyok a dicsőség! Én vagyok isten!”

Hagyd abba a táncot és ülj le a földre, végy mély lélegzeteket pár percig. Hagyd, hogy az elméd megteljen képekkel és érzésekkel, de ne mozdulj.

Ahogy ennek vége fokozatosan lazulj el, majd ha ez teljesen megtörtént, kelj fel, majd hajolj meg észak felé és mond: „Vége van” és hagyd el a rituálé helyét. Amilyen hamar csak lehet, írd le mit éreztél a második tánc után.

A legjobb eredmény érdekében hét nappal a munka előtt folyamatosan csökkents az alvásod és táplálkozásodat, mely a hetedik – a rituálé napján éri el minimumát. Ez alatt az időszak alatt érdemes tartózkodni a húsfogyasztástól, továbbá minden este elalvás előtt koncentrálj negyed órán keresztül a megfelelő pecséten, lassan mondogatva annak nevét (nem vibrálva vagy kántálva), égesd a hozzá tartozó bolygók füstölőjét ez alatt.

Ezzel a technikával heti egy rituálé elvégzése lehetséges – ez a leg ideálisabb módszer.

A rituálé alatt próbáld meg kapcsolatba hozni az érzéseidet a hozzá tartozó tarot képpel.

Amennyiben az entitás leírásában nincs megjelölve annak felhasználási területe a második képen próbáld meg kikövetkeztetni azt a hozzá tartozó tarot képről: koncentrálj a képre egy ideig és engedd, hogy a hozzá kapcsolt tulajdonságot intuitív módon jelenjenek meg az elmédben.

Wyrd Fája:

1

spheres2Pecsétek:

sigils

Noctulius:

Éjszakai istenség. Hasznos erősítésnél és fejlesztésnél. Földalapú. Zenei kulcs: G moll. Illat: petrichor.


Nythra:

Energia örvény az Abyssban – Ő maga névtelen, de megjelenik a szó vibrációjára. Hasznos terror előidézésére és baljós pusztításra.


Shugara:

Ő az egyik legszörnyűbb behatoló a kauzális síkra, nagyon veszélyes.  Zenei kulcs: G dúr. Manifesztációját gyakran kíséri rothadó hús szaga.


Aosoth:

Sötét női erő. Indulat és halál munkáinál hasznos. A nevet vibrálni kell.


Azanigin:

Minden démonok anyja, aki a Föld gyomrában vár. Zenei kulcs: h moll. Nagyon hasznos invokálni önpusztítás, pusztítás céljából.


Shaitan:

Hosszú ideig úgy tartották, hogy Ő a Sötét Istenek Földi helytartója. Illat: kén. Kő: opál. Nevét vibrálni kell.


Nekalah:

A Sötét Istenek egy fajának kollektív neve. Nevét Atazothéhoz hasonlóan vibrálni kell.


Ga Wath Am:

Ennek vibrálása erős energiákat szabadít fel, mely kulcs (ha kristály tetrahedronnal együtt használják) az Abyss összes sötét erejéhez. Nem szabad gondos felkészülés nélkül vibrálni. A tradíció szerint jelentése: „A bennem rejlő erő hatalmas” referenciaként az ösvényre, mely a Sötét Istenekhez vezet.


Binan Ath:

Hasonló az előzőhöz. Jelentése: „Lásd a tüzet!”


Lidagon:

Szimbolikus reprezentációja a két szexuális ellentét egyesülésének (Darkat és Dagon) azok sötétebb aspektusában.


Abatu:

Egy negatív/destruktív energia földhöz kötött formája. Áldozati rítusokkal hozzák kapcsolatba. Zenei kulcs: Fisz dúr


Karu Samsu:

Hatalom szava a 12. ösvény mentén – A-mollban kell énekelni. Jelentése: „Megidézem a Napot”


Nemicu:

Bölcsesség hozója. A nevét vibrálni kell.


Mactoron:

Hatalom szava a 14. ösvényen – A-mollban kell énekelni. A legenda szerint a Sötét Istenek egyik otthon bolygója volt, később úgy vélték ez egy korai csillag kapu (csomópont ahol a kauzális és akauzális univerzum találkozik).


Atazoth:

A Sötét Istenek leghatalmasabbika. A név (mely pontosan leírja az entitást, ha az helyesen van énekelve) egyrészről a kozmikus ciklusok célját és a kapu megnyílását jelenti, mivel „Atazoth” jelentése „azoth növelése”. Énekéért lásd: Ezoterikus énekek.


Davcina:

Női forma a 19. ösvény mentén. Nevét vibrálni kell. Hasznos erősítésnél és fejlesztésnél.


Athushir:

Szimbolikus forma a 16. ösvényen. Tűzkígyó (sárkány) gyakran hivatkoznak rá, mint a Sötét Istenek emlékére az előző (csak részben sikeres) behatolásukról a kauzális univerzumba.


Kthunae:

Hatalomszó, vibrálni kell ahhoz, hogy előhívjuk ezt az entitást.


Budsturga:

Egy kék, éteri entitás a 13. ösvényen. Női aspektus. A tradíció úgy hivatkozik rá, mint az Sötét Istenek egyikére, mely csapdába esett a kauzális és akauzális űrt elválasztó örvényben. Rejtett bölcsességet jelképez, de általában véve veszélyes az épelméjűségre. Nemicu nevének vibrálásakor részben megjelenik.


Gaubni:

A 2. ösvényhez tartozik. Gyakran a „Nagy Démon”-ként hivatkoznak rá. Förtelmes megjelenés és szag. Nythra vibrálásakor megjelenhet.


Sapanur:

Forma a 11. ösvény mentén. A pusztítás hirtelen lángja. Visszatérés az eredeti emberi állapothoz – nincs kapcsolatban a Sötét Istenekkel.


Darkat:

Istennő, akit a hold aspektusaival hoznak összefüggésbe. A név a sumérok előtti időkből származik és Lilith/Lilitu mítoszával hozzák összefüggésbe – Dagon női ellentétje, a Sötét Istenek előző manifesztációjából maradt fent a neve. A 10. és 8. ösvénnyel van kapcsolatban.


Megjegyzés:

Az ösvények füstölői az általuk összekötött bolygók füstölőinek keverékei egyenlő arányban. Például a 2. ösvény füstölője petrichor és szantálfa.

Hold: Petrichor

Merkúr: Kén

Vénusz: Szantálfa

Nap: Tölgy

Mars: Pézsma

Jupiter: Cibet

Szaturnusz: Beléndek

A Sötét Istenek

A tradíció szerint a Sötét Istenek valódi, entitások melyek az akauzális univerzumban léteznek. A mi evilági kauzális felfogásunk szerint ezek az entitások „időtlenek és kaotikusak”. Mivel tudatunk részben akauzális ezek a lények megjelenhetnek számunkra, amennyiben rendelkezésünkre áll a tudás, hogy elérjük a szükséges tudatállapotot. Amit az „Abyssnak” nevezünk, elválasztja a mi mindennapi tudatállapotunkat a Sötét Istenekétől (és azok megértésétől. Az Abyss próbája magában foglalja a találkozást ezekkel az entitásokkal – és elfogadni azokat valódi mivoltukban, mely független a saját ellentétekhez fűzött illúzióktól és a „jó” és „rossz” konfliktusától.

Annak ellenére, hogy kényelmesebb a Sötét Istenekre, mint szimbólumokra tekinteni, melyek megtestesítik az akauzális energiákat – mint saját tudatállapotunk kivetüléseire, a káoszra – ugyanakkor lehetséges őket, mint valódi fizikailag létező entitásokat kezelni.

Ezek közül mindkettő (és egyik sem) helyes, az adaptus feladata felfedezni ezt az Abyss próbája során. A legenda szerint ugyanakkor a Sötét Istenek többször is meglátogatták már bolygónkat a múlt során – áthaladva a megannyi csillag kapuk egyikén. Csillag kapuk régiók a téridőben, ahol a mi kauzális és az akauzális űr találkozik – ezek fizikai kapuk és az áthaladás lehetséges rajtuk keresztül az egyik univerzumból a másikba. A legenda szerint csillag kapuk vannak a Dabih, Naos és Algol csillagoknál, továbbá vannak utalások egy ilyen kapura a mi naprendszerünkben is – a kapu melyen keresztül a Sötét Istenek a Földre érkeztek. Ez a kapu állítólag a Szaturnusz közelében található.

Néha az Abyss behatol az álmainkba, de többnyire azt csak a Hétszeres Ösvény követésével lehetséges elérni, mely a Nap és a Mars szférája között helyezkedik el és elválasztja az adeptust a mestertől/úrnőtől. Ez a kapu bennünk és rajtunk kívül a Sötét Istenek számára.

 

Forrás: Turul Nexion

Posted in O9A

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: