Az Order of Nine Angles

-LiOr írása-

 

Valószínűleg a legtöbben nem hallottak még az Order of Nine Angles – Kilenc Szög Rendje  (ezután csak O9A) nevű a sátánizmust csak mint eszközt használó szervezetről. Nem is meglepő, hiszen egy olyan Rendről beszélünk, amely még a sátánizmus berkein belül is meglehetősen zártnak, és földalattinak tekinthető, köszönhetően tevékenységüknek, morális kódjuknak és a sokszor általuk generált dezinformációknak.

Az O9A egy olyan okkult társaság, ami szakít a nyugati okkultizmussal, és a meglévő kabbalisztikus és ábrahámita megközelítés helyett, saját rendszert dolgozott ki, melyhez elsősorban keleti, pogány és hermetikus elemekkel dolgozik, de nagyban merít ókori hagyományokból is.

Olyan egyedi keretrendszer ez, ami gyors, ugyanakkor kihívást jelentő spirituális fejlődést kínál azáltal, hogy agresszívan túltolja tagjait azok fizikális, mentális korlátain, a való és a spirituális életben egyaránt.

 

anton_long

David Myett / Anton Long

 

 

Rövid története:

A szervezet 1970 körül alapította a máig sem tisztázott kilétű Anton Long (aki valószínűleg David Myatt) Angliában három szervezet összevonásával:  Camlad Rouning ,Temple of the Sun, Noctulians.

1975-től nagy számban publikáltak anyagokat,  a tradíciójuk teljes leírását, rituálékat és egyéb értekezéseket tartalmaztak, ezek több ezernyi oldalra rúgtak 1988-ig, mikor is a Rend megjelentette saját folyóiratát a Fenrirt  (ezt a mai napig is kiadják).

A Rend története viszont ennél jóval hosszabb múltra tekint vissza, első hiteles források a 13. században már tartalmaztak leírásokat a szeptenáriumi rendszerről, erre az O9A épít Spanyolországból és Lengyelországból, ugyanakkor mivel az egyház nagy erőkkel üldözte ezt az irányzatot, ezek a szervezetek mindig is rejtve tevékenykedtek.

 

16221517

Hitvilág:

A Rend hitvilága a Baljós Tradíció (Sinister Tradition) vagy a Hétszeres Ösvény (Sevenfold Way), ennek a részletes leírását a képen látható könyv tartalmazza.

Lényege:  olyan spirituális fejlődésre ösztönözze követőit, hogy azok meghaladhassák határaikat, beteljesítsék személyes sorsukat (Wyrd), amit mágián túl,a hétköznapi életben amorális eretneki tevékenységekkel igyekeznek segíteni.

Az O9A hiedelemvilágához hasonló rendszerről először Kr.e. 3000 környékéről vannak feljegyzések a szanszkrit Rig-Védában, mely szerint a varázslók az a kauzális (Asat) univerzumból nyerik hatalmukat és olyan furcsa és szörnyű entitásokkal állnak kapcsolatban, akik ebben az univerzumban élnek.

Hitvilága erre a kettőségre épül, akauzális univerzum, mely az időn túli számunkra idegen, halott régiót jelöli. Az alapvető természete a káosz, és az élő anyagi kauzális univerzumot, amelyben élünk, akauzális energiák felhasználásával manipulálni tudunk.

Az O9A hitrendszerének egyik kulcspontja a kozmikus evolúcióba vetett hit, ez a történelem alakulása különböző periódusok „aeonok”-on keresztül, melyek nagyban hatottak az emberi civilizáció fejlődésére, tudatosan támogathatók, formálhatók.

A Rend szerint jelenleg az ötödik aeonban élünk, és ez egy világkormány keletkezésével ér majd véget, majd galaktikus Impérium felemelkedéséhez fog vezetni, amennyiben a civilizáció képes elszakítani magát a judeo-keresztény befolyástól.  Ennek elérése céljából a Rend az elitista beállítottságú spiritualitást támogatja, és nagy hangsúlyt fektet az „aeoni” mágiára: a célja portálok – nexionok nyitása, amelyek előmozdíthatják ezen aeon végét és az „új ember” eljövetelét.

 

 

30184693_1699796420099317_188877987_n

 

Felépítés:

Rendszerét tekintve az O9A beavatási szintekkel dolgozik melyek:

 1. Neophyte – Neofita
 2. Initiate – Beavatott
 3. ExternalAdept – Külső Adeptus
 4. InternalAdept – Belő Adeptus
 5. Master/Mistress –Mester/Úrnő
 6. Grand Master/Mousa – Nagymester/Múzsa
 7. Immortal – Halhatatlan

Ennek ellenére a Rend felépítése nem hierarchikus, nincs vezetőség (feltételezések szerint David Myatt azért használta az Anton Long álnevet, hogy ne alakulhasson ki személyi kultusza), az egyes fokozatok a követők állapotát jelzik a „baljós küldetésben”, és a tagok a kauzális világról szerzett tudását szimbolizálják.

Az O9A nem szed tagdíjat, nem tartja számon követőit, csupán a szükséges tudás anyagot biztosítja, így létszámát megbecsülni nem lehet. Ugyanakkor, követői világ szerte megtalálhatók nexionokba, sejtekbe tömörülve. Hazánkhoz legközelebb Romániában a

 

 

Vatra Nexion

http://www.flacaraneagra.ro/vatra/

 

működik,

 

továbbá Olaszországban egy jóval nagyobb csoport a

 

Secuntra Nexion

https://secuntra9.wordpress.com/

 

Úgy tartják, hogy minden élő tradíciónak fejlődnie kell épp úgy mint a használóinak, ezért az O9A az általa közre adott anyagokat mint kulcsot ajánlja fel követőinek, akiknek későbbiekben feladatuk, hogy saját sejtet szervezzenek és saját szájízük szerint színezzék tovább azt. Ennek köszönhetően az évek során sok olyan szervezet jött létre, amik az O9A tanításaiból táplálkoznak, mégis idővel saját érvényű szervezetekké váltak, teljesség igénye nélkül pár példa erre a Tempel ov Blood vagy a Dracon Covenant, akik már maguk is tekintélyes mennyiségű saját anyagot adtak ki.

 

Az O9A követői a következő csoportokba sorolhatók:

 

 1. Tradicionális vonalat követő emberek, akik az Hétszeres Út beavatási fokozatait követik.

 

 1. Ninerek/Drecc-ek: olyan emberek, akik elsősorban bűnözői és egyéb társadalmilag káros tevékenységekkel kívánják elérni a spirituális fejlődésüket.

 

 1. Balobiánok: zenészek, művészek, akik nem hozzák nyilvánosságra hovatartozásukat

 

 1. Bandák, csoportok belső tagjai, akiket O9A tagok irányítanak és beavatást nyernek a rendszerbe. (AtomwaffenDivision, floridai motoros bandák stb.)

 

 1. Rounwytha tradíciót követő pogányok, akik a vadonban élnek kis csoportokban.

 

Alapelvek:

A tettek útja – a rend alapelvei szerint a tudáshalmozás semmit sem ér, ha azt nem támasztja alá gyakorlati tapasztalat. A tagoknak azon túl, hogy alkalmazzák a rituálékat, az életüket is át kell formálniuk a választott irányuk szerint. Pl.: valaki katonának vagy bűnözőnek áll, hogy ezen keresztül gyűjtsön tapasztalatot.

A selejtezés útja – Culling az egyik legvitatottabb pontja az O9A tradíciónak, tekintve, hogy a társaság alapvetően emberellenes nem meglepő, hogy véleményük szerint a társadalom tele van selejttel (Homo Hubris) akik nem méltóak az életre, ennél fogva szabad prédák. A rend ennél fogva nem riad vissza az emberáldozat használatától vagy a terrorizmustól sem.

A rokoni becsület útja – KindredHonour az O9A morális kódja, annak ellenére, hogy semmilyen társadalmi morált nem követnek, a rend családként viselkedik, ez biztosítja a kölcsönös tiszteletet, megbecsülést és bizalmat a tagok és az egyes sejtek között. Ez az egyetlen törvény, amit az O9A követ, egyértelműen leírja az egymáshoz való viszonyulást és az esetleges viták rendezését. Mindenki aki ezen kívül esik ellenségnek tekintendő.

Az ellenállás és aláásás útja – Az O9A ellenállását hivatott kifejezni a világot uraló judeo-keresztény (Magian) befolyástól. A rend ösztönzi tagjait, hogy vegyenek részt a jelenlegi globalizált kapitalista civilizáció aláásásában és visszatérjenek egy kevésbé kizsákmányoló kulturális rendbe. Ennél fogva az O9A politikailag meglehetősen sokszínű. Nemzeti szocialistáktól kezdve, zöld anarchistákon át, kommunistákig minden paletta képviselteti magát, akik szemben állnak a rendszerrel.

Rounwytha Tradíció útja – Az O9A úgy tartja, hogy a Magian kultúra nagyban háttérbe szorította a női szerepeket a társadalomban (tekintve, hogy a nők töltötték be a tanítók szerepét, akik őrizték a tradíciókat, a legjobb taktika, ha a tanítókat pusztítják el, így az általuk hordozott tudás is megszűnik). A Rounwytha tradíció ösztönzi az erős női vezetők kinevelését és a régi női szerepek visszaállítását (valódi feminizmus).

 

ssmans

 

Viselkedési kód:

Az O9A-ra jellemző, hogy tagjai szinte soha nem vállalják fel nyíltan hovatartozásukat, különösen igaz ez az internet világára, hiszen anonim módon bárki állíthat magáról bármit, az nem bizonyítható. Ennél fogja a Rend előírja, hogy véleményt alkotni és komolyabban együtt dolgozni egymással csak személyes ismeretség alapján lehet, ha a másik fél karaktere és szavahihetősége bizonyítható.

Emiatt gyakori, hogy aki egy meglévő csoportba készül csatlakozni, azt különböző való életbeli, sokszor veszélyes teszteknek vetik alá, és ez után formálnak róla véleményt.

Bepillantási szerepek:

(InsightRole) Az egyik legnagyobb kihívást jelentő aspektusa a Hétszeres Útnak, célja tanulás a balsorsból, negatív tapasztalatokból.

„Aki tanul szenvednie kell. Még álmunkban is fájdalom, amit sohasem feledhetünk, hullajtja cseppjeit szívünkre és saját kétségbeesésünkben, akaratunk ellenére születik meg a bölcsesség Isten szörnyű kegyéből.” – Aiszkhülosz

Mint ahogy Aiszkhülosz megfogalmazta a patheimathos, az O9A tanulási folyamatának alappillére, minden beavatott (később külső adeptusként ismét) köteles részt venni egy bepillantási szerepben, amivel beépül egy szervezetbe, csoportba, magára ölti az általa kijelölt szerepet és a szerint él egy évig vagy tovább amennyiben szükséges.Ez a szerep lehet bármi lényege, hogy valós veszélyes szituációkba tolja a beavatottat, akinek fejlesztenie kell a karakterét és túllépnie saját korlátain, hogy megállja a helyét. Leggyakoribbak a spirituális (pl.: buddhista szerzetes), bűnözői, rendvédelmi szerveknél betöltött, politikai és terrorista szerepek.

Fizikai felkészültség:

Ellentétben más mágikus rendekkel az O9A nagy hangsúlyt fektet a követői fizikai állapotára is, a fokozat rituálék eléréséhez teljesíteni kell bizonyos „ordeal”-okat, azaz fizikai kihívásokat, mint pl.: maratoni futás, 40kg-os hátizsákban menetelés stb. Ugyanakkor javasolják legalább egy harcművészet elsajátítását. Tekintve a bepillantási szerepeket ez elengedhetetlen.

 

 

wyrd

 

A Wyrd fája:

Az O9A saját kozmikus modellel rendelkezik, határozottan szakít a nyugati okkultizmusban bevett kabbalisztikus felfogásától, inkább a hét bolygót használja a sephirothok/qliphoth-ok helyett.

A Wyrd jelentése „sors” vagy „végzet”, amely kibontható a szférák és az őket összekötő utak bejárásával, ami a beavatottak egyik első feladata. A Wyrd fájával részletesen a NAOS című könyvükben foglalkoznak.

 

 

starot

Baljós Tarot  –  Sinister Tarot:

O9A saját divinációs kelléke, amit először Richard Moult alkotott meg, és amely a beavatott praxisának egyik gerince. Legtöbben az Ő kártyáit használják, és elengedhetetlenek a Wyrd fájának bejárásához, de a Rend nagy hangsúlyt fektet arra, hogy amint ez megtörtént, a tagok elkészítsék saját paklijukat, a Wyrd fájáról szerzett gnózis alapján.

Sötét istenek:

Az O9A leg jellegzetesebb pontja, hogy saját panteonnal rendelkezik, amely entitások nem jelennek sem semmilyen más forrásban, és amelyeket valóban élő lényekként kezel ellentétben az ateista felfogásokkal.

Ellentétben a goetikus démonokkal: ezek a lények kaotikusak, és teljesen idegenek az emberek számára, nem rendelkeznek semmilyen emberi moralitással.

 

Az O9A mágiája:

Sok tekintetben a Rend mágiája egyedi, legtöbb rituáléja csoportos alapú (ezzel is inspirálva a tagokat, hogy saját sejteket alapítsanak, ami külső adeptusi szinten előírás egyébként), ugyanakkor akadnak hermetikus rituálék is. Ami egyedivé teszi ezeket, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az énekekre és a táncra, mint tudatformáló erőre (O9A a szufi miszticizmussal közös gyökereken osztozik, igaz csak egy részről) , de már maga a megérkezés a rituálé helyére is része annak, tekintve, hogy főleg civilizációtól távoli elszigetelt, nehezen megközelíthető pontokat használ.

 

 

stargame

Csillagjáték

Teljesen egyedi, csak az O9A által használt három dimenziós tábla játék és mágikus kellék amit David Myatt talált ki 1975-ben. Két verziója van, az egyszerűsített és a haladó változat.

A játék hét egymás feletti spirálisan elhelyezett táblából áll, melyek mind egy-egy csillagot jelképeznek (Naos, Deneb, Rigel, Mira, Antares, Arcturus, Sirius). Mindegyik tábla kilenc fekete és fehér négyzettel rendelkezik, összesen 126-al a hét táblán.  Akár egyedül akár egy ellenfél ellen történik a játék, a cél, hogy egy előre meghatározott formációt kirakjunk a kiválasztott táblán.

ssirr.png

A fenti bábuk állnak rendelkezésre a játékhoz, melyek lépések után az alábbi szekvencia szerint változnak.

sssssrt

 

A csillag játék használata a belső adeptusi szint eléréséhez szükséges, de tanulása és használata már ezelőtt elkezdhető és felhasználható mint mágikus eszköz. Pl.: az előre meghatározott formáció kirakásával létrejön a használója által meghatározott körülmény. Ugyanakkor a játék elsődleges célja, hogy a beavatott a kauzális gondolkodását és intuiciós képességét fejlessze. Később pedig az aeoni mágia legfőbb kellékévé válik.

 

O9A céljai:

Új aeon– A Rend úgy véli, hogy a jelenlegi civilizáció romlott és beteg. Vállalatok mohósága, korrupció, vallási extrémizmus, környezetszennyezés – mind a Magian (judeo-keresztény) dominancia hatására alakultak ki. Az O9A célja, hogy a mostani civilizációt átformálja egy tribalista társadalommá, visszaállítsa a kulturális normákat, amit a sötét istenek visszatérésével szeretnének elérni.

Vindex: Az O9A úgy véli, hogy az új kort Vindex eljövetele fogja beharangozni, aki egy hősi forradalmár lesz, aki majd az élére áll a harcnak a régi kulturális értékek visszaállításáért.

 

A sátánizmus mint eszköz:

„Sátánizmus alapjában véve életforma, egy praktikus élet filozófia. Ennek a hitrendszernek a lényege, hogy  mi, mint egyének messze többet vagyunk képesek elérni az életünkben, mint azt hinnénk.

A legtöbb ember elmulasztja azokat a lehetőségeket, amiket az élet, mágiával hozhatna.

A sátánista mágia egyszerűen a mágikus erők vagy energiák használata, hogy jobbá tegye az egyén/egyének életét összhangban azok akaratával. Ez a felhasználás két fajta lehet: „külső” és „belső”.

Külső mágia a külső folyamatok, tényezők, körülmények megváltoztatása a mágus akaratának függvényében.

Belső mágia az egyén tudatállapotának változtatása mágikus technikák alkalmazásával – ez alapvetően a beavatott feladata, hogy magasabb fokozatokat érhessen el a rendszeren belül, ahogy az adeptusi fokozathoz közeledik.

A sátánizmus az út elején teljes egészében arról szól, hogy tudatossá tegyük (felszabadítsuk) sötét vagy árnyék természetünket (megj.: C.G. Jung. tudatalatti tudatossá tétele) és csak ennek végén használunk sátáni mágiát.

Mi sátánisták úgy hisszük, hogy már eleve istenek vagyunk, de a legtöbb ember nem tudja megérteni ezt és továbbra is mások, vagy „isten” előtt csúszik-mászik.

A sátánista büszke, erős, dacos és független és megveti a keresztre feszített isten vallását, amit a Nazarene, Yeshua alapított. A Nazarene (Yeshua követője) fél a haláltól és terhes a bűntől és irigységtől. Yeshua vallása megfordított minden természetes értéket és visszatartja a tudatos evolúciónkat. Sátánizmus ezzel szemben az evolúciós más néven „Prométheuszi” késztetés kifejezője és mágiája a Föld isteneivé fog tenni minket, hogy észre vegyük, hogy mindannyiunkban ott van az isteni szikra.

Sátáni ceremóniák eszközök, élvezzük az élet gyönyöreit, érzékiséget, gyönyört nyújtanak az egyén vágyainak beteljesítésével, anyagi és személyes jutalmakat biztosítanak és a sötétség örömét.

De ez csak a kezdet, valami sokkal nagyobb felé. A templom feladata, hogy irányítsa azokat akik érdekeltek a nehéz és veszélyes úton:  A Hétszeres Ösvényen. Azok, akik nem akarják követni ezt az utat adeptusi fokozatig vagy azon túl szimplán élvezzék a gyönyöröket amiket a Sötétség Hercege kínál azoknak akik beavatás által követik az ő életfilozófiáját.”

– Részlet: The Sinister Tradition

 

 

Posted in O9A

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s