Sumér istenek

 

Ez a sumér istenekről készült írást azok számára is ajánlom, akik a kereszténységet megelőző  kultuszok gyakorlásához keresnek indító anyagot. 

LiOr írása

 

Adapa
Eridu ősi “bölcs embere”, a sumérok nagyra becsült első városa.
Bölcsességét és pozícióját Ea (Enki)-tol kapta.
O az aki “eltörte a déli szél (Ninlil) szárnyait”, amiért a főisten Anu/An büntetést
szabott ki rá, de a mennyek kapujának őrzője felszólalt az érdekében Anu-nál, aki
felajánlotta neki az örök élet vizét és kenyerét.

An (Anu)
An a sumér “Menny” megfelelője és az ég istenének neve, aki a teremtés fő mozgatója
és az istenek távoli legfelsőbb vezetője, akit Uras leszármazottjának tartanak, akivel
később azonosították is, vagy máskülönben az ősi Ansar és Kisar fiaként.
Ő minden istenek apja. Felesége a Föld istennő Uras.
Későbbi tradíciókban Ki-t jelölik meg feleségeként.
Szinte az összes időszakban ő volt a legfontosabb isten.

Ansar és Kinsar
Egy ősi férfi, női pár akik a mennyet (An) és a Földet (Ki) képviselik.

Anuna (Anunnakku)
A név Anuna fejedelmi leszármazottat jelent, korai szövegekben átfogóan az istenekre
hivatkoztak így. Eridunak ötven anunája van.
Az ég isten Anu/An-t az Annakku királyának nevezték.

Anunitu
Egy babilóniai isten akit a szüléssel kapcsolják össze, aki a halak csillagkép
észak-keleti részeként azonosítottak.

Asag (Asakku)
Egy szörnyű démon akit Ninurta/Ningirsu isten győzött le.
An és Ki egyesüléséből született, Asag a hegyekkel (Kur) hált, hogy gyermekei legyenek.
Asag/Asakku embereket támad és öl meg, elsősorban lázzal, de a betegségekkel is azonosítják.

Asarluhi
Eredetileg Kuara istene volt, egy falué Eridu közelében.
Enkivel és mágikus tudással hozzák kapcsolatba.
Enki és Damgalnuna fiaként hivatkoznak rá, akit később beolvasztottak Marduk személyiségébe,így a nevét használják rálolvasásoknál Marduké helyett.

Assur
Az asszír nép istene. Jelképe a szárnyas lemez, ugyanakkor ez a szimbólum Samas (Utu)
címere is volt. Az ő jelképét használták a legfontosabb politikai iratok pecsétjeként,
ebből következtethető, hogy országa legfontosabb istene volt, aki népét és hatalmát jelképezte.

Bau
Istennő akit szinte csak Lagasban imádtak, Ningirsu vagy Zababa hitveseként hivatkoznak rá.
An lánya, két fia van Ningirsutól, Ig-alima és Sul-sagana, továbbá hét lánya
(Lagas kissebb istennoi) akikről nem tudni biztosan, hogy Ningirsutól vannak.
Hivatkoznak rá Baba néven is.

Bes
Bisuként is ismert, a játék és megújulás egyiptomi istene.
Görbe lábú törpeként ábrázolják hatalmas fejjel és szemekkel, kinyújtott nyelvvel, bozontos farokkal, és általában tollas koronával. Mágikus védelmező istenség aki elhárítja a gonosz szándékot és a gyermekek és a terhes nők védelmezője.
Bizonyos egyiptológusok úgy vélik, hogy nem egyiptomi származású istenség, mivel eredet története szerint a “Szent Földről” származik, és Puoni Uraként hivatkoznak rá (Punt egy város Afrika partjainála Vörös tenger mentén).

Dagan
(Héber Dagon) egy Nyugati Szemita gabona isten, akit széles körben tiszteltek a Közel-Keleten, beleértve Mezopotámiát. A dagan szó általános jelentése héberül és ugartiul “gabona”.
Egyik tradíció szerint Dagan volt az eke kitalálója. Baal (Hadad) apjaként is hivatkoznak rá. Ő a második a sorban az istenek között Ei után. Vegetáriánus istenként tekintenek rá.
Egyik tradícióban Sala másikban Ishara-t tekintik a feleségének.

Damgalnuna (Damkina)
Lagasban és Umma-ban tisztelték a korai időkben és városában Malgum-ban valószínűleg ő volt az egyik “anya istennő”. Önálló személyiségre tett szert mint Enki felesége, ők voltak Marduk szülei.
Asztrológiában ő a Kis Medve csillagkép.

Damu
Egy gyógyító isten aki elkergeti a démonokat és “megköti a szakadt inakat”.
Általában Ninisina fiaként hivatkoznak rá, vagy mint Ningiszida fiaként, vagy másik neveként. Asztrológiában a Disznó csillagképpel (közismertebben Delfin) azonosítják.

Dumuzi
Egy pásztor isten, aki folyamatos vitába keveredett Enkimdu-val az öntözés és mezőgazdaság istenével. Dumuzi az állat tenyésztők érdekeit képviseli.
A királyok szent házasságának rítusában Inanával a királyok Dumuzit jelképezték, aki a hagyomány szerint is az istennő szeretője volt.
Mikor meghalt, Inana miatt az alvilág istene lett belőle, Dumuzit és Ningiszidát a mennyek kapuőreiként ábrázolják. Bizonyos sumér versekben Dumuzit azonosítják Damuval is.

Dumu-zi-abzu
Kinuir falu istennője Lagas közelében. Neve jelentése “Abzu jó gyermeke” és néha Dumu-zi-nak rövidítik. Nincs kapcsolatban Dumuzival.

Enki(Ea)
A földalatti óceán (Abzu) ura, kiváltképp mágiával, bölcsességgel, inkarnációval, a civilizáció művészetével  és vívmányaival hozzák összefüggésbe. Néha Nudimmud vagy Ninsiku néven hivatkoznak rá, vagy mint “Abzu szarvasaként” An/Anu vagy Nammu fiaként ismerik, felesége Da,gaénina/Damkina, gyermekeik között volt Marduk, Asarluhi, Endilulu, a bölcs Adapa és Nanase istennő.
Minisztere Isimud/Usmu a “kétarcú isten”. Enkire mint teremtő istenre tekintenek, aki határoz a sorsok felől. Mindig az emberiség érdekeiben cselekszik.

Enkimdu
A “gátak és csatornák” isteneként ismerik. Enki fia, azonosítják még Endilulu-val a “csatornák figyelőjével”.

Enlil(Ellil)
Az egyik legfontosabb isten a mezopotámiai pantheonban.
Úgy tartják, hogy még a többi isten se képes átlátni a ragyogásán.
An gyermekének és Aruru istennő testvére, Enki és Ninki (A Föld ura és úrnője) leszármazottjaként is hivatkoznak rá.
Felesége Ninlil (vagy Sud), gyermekeik Inana istenno és Adad(Iskur), Nanna-Suen, Nergal, Ninurta/Ningirsu, Padilsag, Nusku, Utu(Samas), Uras, Zababa és Ennugi istenek. Nusku Enlil minisztere.

Enmessara
Az alvilág istene, hét (néha nyolc) kisebb istenség a gyermekei. Enlil egyik őse, és egy az ősi istenek közül.

Ennugi
Ő az az isten aki különösképpen törődik a gátakkal és csatornákkal, “a hatalmas istenek csatornák figyelője”-ként is hivatkoznak rá. Enlil fia, felesége Nanibgal.

Enzag
Az egyik isten aki Enki és Ninhursaga viszonyából született.

Ereskigal
Nevét “A Nagy Mélység Királynője”-ként fordítják. Akkádiaiak Allatu néven ismerték, ő az alvilág istennője, Nungal anyja, aki minisztere és hírvivőjeként szolgál. Inana nővére és Nergal felesége. Egy palotában él az alvilág kapujában Ganzir-ban, amit hét lepecsételt
kapu védelmez, amelyekre egy-egy őrző felügyel.

Galla
Egyike a sok alvilági démonnak, aki az emberek lelkét szállítja le ide.
Gyakran hivatkoznak rá mint a hét démon típus egyikeként, ők maguk szintén heten vannak. Mint a legtöbb démon vagy szellem ők is képesek mások segítségére lenni, nem csak ártani.

Gatumdug
Lagas városállam istennője, mint Bau akivel később azonosították. An lánya és néha hívják “Lagas Anyjaként” vagy “Lagas alapító anyjának” is. Gudea egyszerre nevezte Gatumdugot apának és anyának az egyik legendában, mikor védelmet kért
az Udug és Lama istenektől.

Genies
Sokan közülük kisebb istenek vagy éppen emberek. Leginkább a hét bölcset nevezik így embernek álcázva, halhatatlan lények.

Gestinana
Dumuzi hűséges nővére és mint testvére. Ő is Duttur a bárány istennő gyermeke. Öregasszonyként jelenik meg, vagy mint az álmok értelmezőjeként, hivatkoznak rá “Gestinana anya”-ként is.
Azonosítják még Belet-seri-vel a “Vidék hölgyével”.

Gibil(Girra)
Neve akkádul tüzet (girru) jelent, amit külön istenként tiszteltek. Mint isten Girra Anu(An) és Sala gyermeke.
Az egész lénye a tüzet jelképezi, mind teremto mind pusztító értelemben.

Gidim
Halott emberek lelkét hívják így, akik az alvilágban vannak, akiket megbékéltetni és tisztelni kell. Általában haragos entitások, akiket gyakori temetkezési és étel áldozatokkal kell engesztelni, ha ez elmarad nyugtalanná válnak és az élőket kísértik. Meg tudják szállni az élők testét a fülükön keresztül, a nekromanták általában őket hívják, hogy többet tudhassanak meg a jövőről és a rejtett dolgokról.

Griffin
Ennek a teremtménynek nyilván sok vallási vonatkozása van, egyesek szerint védelmező, mágikus lények, de egyértelmű feladatuk nem ismert.

Griffin démon
A hét bölcs helytartói akiknek szobrait házak alapjaiba temették, hogy védelmezzék az építményt és a benne lakókat.
“A kapuk őrzőiként” is hivatkoznak rájuk.

Gula
Gyógyító istennő, akinek neve “hatalmas”-at jelent és ismer minden betegséget, az orvosok patrónusa.
Nintingua, Ninkarrak, Ninsina és Meme néven is tisztelték, amik eredetileg más istennőkhöz tartoztak. Ninurta vagy Pabilsag felesége, de más források szerint Abu egy kisebb növény istenségé.
A gyógyító Damu és Ninazu istenek anyja.

Huwawa(Humbaba)
A “Cédrus erdő őrzője”, óriás akit hét rétegnyi szörnyű ragyogás véd.
Valószínűleg az elamita Humban egyik formája.

Igigu
Az ősi babilóniai korszak tíz nagy istenének egyike. Általánosságban véve ezen a néven hivatkoznak a mennyek isteneire. A teremtés eposzában 300 igigu-ról írnak a mennyekben.

Ilaba
Egy isten akinek tisztelete rövid ideig de meghatározó volt az akkád periódusban. Harcos istenként ismerik és mint a dinasztia királyainak személyes istene.

Imdugud(Anzu)
Akkádok egy madár szörnyet neveztek Anzu-nak. Neve ugyanakkor jelenthet ködöt is. Homok és szélviharokat okoz a szárnycsapásaival.
A sumér verzióban Enkitől, az akkádban Enliltől lopta el a végzet tábláit.

Inana(Istar)
A legfontosabb istennő volt az ősi mezopotámia egész időszaka alatt. Sumér neve Inana valószínűleg eredetileg Nin-ana volt, ami a “Mennyek Úrnőjének” fordítható, de feltűnik Innin néven is.
A szír Astarte (bibliai Ashtoreth) egyértelműen kapcsolatban áll vele.
An lánya és kapcsolatba hozzák Uruk városával is.
Más tradíció szerint a Hold istennő Nanna (bun) lánya és a Napisten Utu (Samas) nővére.
Enlil vagy Enki lányaként is hivatkoznak rá. Inana nővére Ereskigal az alvilág úrnője, minisztere Ninsubur istennő.
Soha nem volt állandó férfi párja egyik hagyományban sem.
Még Dumuzival is, akit a szeretőjének tekintenek elég zavaros a viszonya, később ez a viszony Dumuzi halálához vezetett.
Egyik aspektusában mint szerelem és házasságon kívüli szex istennőjeként jelenik meg, de semmiképpen sem a házasság vagy anya istennőként.
Második aspektusa mint hadistennő, aki imád csatázni, ebben az időben csatamezőket nevezték “Istar játszóterének” is.
Erőszakos és hatalom éhes, a királyok mellett áll minden csatában.
Harmadik aspektusa a Vénusz bolygó, az Esthajnalcsillag, ebben a formában száll alá az alvilágba, ezt a formáját nevezik Ninsianna-ként is.

Ismidu
Kissebb isten, aki Enki/Ea minisztereként én hírvivőjeként szolgál. Neve “kétarcút” jelent.

Ishara
Istennő aki a szemita hagyományból került át Mezopotámiába a Közép-Eufráteszi régióba.
Dagannal hozzák összefüggésbe, valószínűleg a felesége volt.
Szerelem istennő, akit Istar(Inana)-val azonosítottak, más források hadakozással és jóslással hozzák összefüggésbe  (kölönösen frissen leölt állatok májából, tüdejéből és beleiből való jóslással).
Anyaistennőként jelenik meg, de kapcsolatba hozzák az alvilággal is.

Iskur(Adad)
Isten aki a viharok erejét hivatott megtestesíteni.
Akkádiai megfelelője Adad. An fia, de régebbi hagyományokban Enlil fiaként hivatkoznak rá. Felesége Sala.

Istaran
Der városának istene, Mezopotámia és Elam határán a Tigris folyótól keletre.
Feleségét Sarrat-Deri “Der Királynoje”, minisztere a kígyó isten Nirah.
Valószínűleg az igazság istene volt.

Isum
Egy népszerű és nagyon fontos isten volt a korai dinasztiák idejében.
Valószínűleg kapcsolatban áll a sumér istennel Hendursag-gal, akivel közös feleségük volt Ninmug.
Ellenséges, éjszakai őrszem és hírnök. Erra-val és az alvilággal hozzák még továbbá kapcsolatba, neve egyes szemita nyelvekben tüzet is jelent, ennek ellenére nem tekinthető tűz istennek.

Ki
A föld sumér neve, akit néha mint istennőt testesítenek meg, An női ellenpárja.

Lahmu
Jótékony védelmező istenség, eredetileg Enki/Ea-val azonosították, ám később Mardukká vált. Ennek az istennek a figuráit használták épületek alapjaiban, hogy elriasszák a démonokat és betegségeket.

Lama(Lamassu)
Jótékony védelmező női istenség, akit emberi alakban ábrázoltak.

Lamastu
Jelenleg egy démon, de régebben istennőként tekintettek rá.
Anu(An) lányaként ő irányítja a gonosz démonokat. Ellentétben más démoni istenségekkel, akik az istenek parancsára cselekedtek, ő saját akaratából irányította démonait és saját akarata volt.
Áldozatai elsősorban meg nem született, vagy újszülött csecsemők voltak, akikkel elvetélés vagy bölcsőhalál formájában végzett.
A hagyomány szerint hétszer próbálja megérinteni a terhes nők hasát, hogy megölhesse gyermeküket,vagy elrabolhassa a csecsemőket.
Az anyák Pazuzu amuletteket viseltek a nyakukban, hogy ezt a gonoszságot egy másikkal hárítsák el.

La-tarak és Lulal
A két név eredetéről nem tudjuk, hogy ugyanazt az istent jelentették-e, mivel egy időben tisztelték őket. Lulal sumér isten, míg La-tarak akkád, de ami biztos, hogy ezen két isten közeli kapcsolatban volt egymással.
Később mindig párosították őket egymással és figuráikat az ajtók alá temették, hogy megvédjék a házat és a benne lakókat.
Varázs szövegekben boszorkányság elleni védelmező istenségekként szerepelnek.

Lilitu
Hagyomány szerint egy férfi és két női lilitu volt, akik az “ardat-lili” démon családba tartoztak.
Nem istenek, a sivatagot és a vidéket kísértik és különösen veszélyesek a terhes nőkre és újszülöttekre.

Oroszlán kentaúr
Szobrait fürdők elé helyezték, ahol Mukil-res-lemutti oroszlán démon és gonosz kísérői elleni védelemre használták.

Oroszlán démon
Egy démon az Új-Asszíriai vagy Új-Babilóniai korszakból, akit “Ugallu”-val azonosítanak.
Jótékony démon a gonosz démonokkal és betegségekkel szemben.
Régebbi hagyományokban “handzsáros istenként” ismerik, ami valószínűleg Nergal alvilág istenre utal.
Iskur időjárását megtestesítő lényként is azonosítják.

Oroszlán sárkány
Egy szörny, akit Asakku(Asag)-al vagy Anzu(Imdugud)-val hoznak összefüggésbe.
Legújabb feltételezések szerint ő volt Umu na iru az “idojárás üvölto szörnye”, Iskur állata.

Oroszlán humanoid
Egy védelmező alak akit Samas/Utu-val hoznak összefüggésbe. Akkád neve Uridimmu volt, amit “őrült oroszlán”-nak vagy “őrült macskának” lehet fordítani.

Lisin
Istennő akit testvérével Asgi-val együtt tiszteltek Adab és Kes sumér városában. Férje Ninsikila, akivel később összekeverték az istennőt. Anyaistennőként tisztelték és mint “Lisin anyját” ismerték.
Ő róla kapta a nevét a Lisin nevű csillag a skorpió csillagképben.

Lugalbanda
Egy nagy hős, aki megtagadta Uruk sumér város királyát. Felesége Ninsun istennő.

Lugal-irra és Maslamta-ea
Kisebb istenség, akinek neve valószínűleg “hatalmas urat” jelent és Nergallal azonosították későbbi tradíciókban.
Ikertestvére Meslamta-ea, akivel közösen tisztelték Kisiga városában észak Babilóniában.
Úgy vélték, hogy ők ketten állják el az alvilág kapuját és készek felszabdalni a holtak lelkeit amint belépnek az alvilágba.
Ajtók és utak védelmére használták mindkettőt. Az ikrek csillagképpel azonosítják őket.

Mamu
Eredetileg egy sumér istenség, akit több forrás is az álmokkal hoz összefüggésbe (mamud álmot jelent).
Mamura legtöbbször nőként hivatkoznak, aki Utu lánya, de néha férfiként nevezik az álmok istenének is.

Marduk
Babilónia védelmező istene. Neve “a Nap bikaborját” jelenti. Később mint “Bel” vált ismertté, ami “urat” jelent.
Enki/Ea fia, felesége Sarpanitu, de néha Nanaya-ra is eképpen hivatkoznak, fia Nabu.
Mágia és bölcsesség, valamint víz, növényzet, ítélkezés isteneként tisztelték, továbbá kapcsolatban áll Samas/Utu  Napistennel. Imádata nagyban hasonlított a monoteizmusra, de soha nem tagadták meg emiatt más istenek létezését.

Martu(Amurru)
Akkád isten aki városokat pusztít el és dühöngő szélviharként vonul át a vidéken. An, más források szerint Ninhursaga fia. Felesége Belet-seri “A sivatak úrhölgye” vagy Asratu.
Nomád népek megtestesítőjeként is tekintenek rá, akiket megjelenésükkor a régióban martuk-ként ismertek.

Nabu
A bibliai Nebo, mezopotámiai írnok isten, a sorsok isteni írnoka és az írás védelmező istene. Később beolvasztották Ea(Enki)-be és Mardukba mint bölcsesség istent.
Néha Marduk fiaként hivatkoznak rá, máskor Ninurtával azonosítják, aki az öntözés és földművelés istene volt.

Nammu
Istennő, akiről egyes tradíciók szerint úgy vélik, hogy ő adott életet An(menny) és Ki(föld)-nek és még sok más ősi istennek. Enki anyja, aki az első anya istennő volt.

Namtar
Kisebb istenség, aki Ereskigal, az alvilág hercegnője minisztereként szolgált.
Egyik tradíció szerint Enlil és Ninlil fia, másik szerint az alvilág egyik démona és a halál hírnöke.
Sumérul namtar végzetet vagy halált is jelent.

Nanaya
Istennő aki osztozott Inana szexuális aspektusaiban.
Együtt tisztelték lányaival Kanisuraval és Inanaval Uruk városában mint hármas közös istenséget. Később neve kultikus iratokban tűnik fel, ahol Inana/Istar másik személyiségeként hivatkoztak rá.

Nanna-Suen(Sin)
Sumér Hold isten, néha Suen-nak hívják, néha Nannanak. Enlil és Ninlil fia, felesége Ningal istennő, gyermekeik Utu Napisten és Inana.

Nanse
Lagas városállam istennője dél-kelet Sumériában. Enki lánya és Ningirsu (Ninurta helyi formája) más hagyományban Nisaba nővére. Jóslással és álmok értelmezésével hozzák összefüggésbe.

Nergal(Erra)
Eredetileg Nergal és Erra két külön istenség volt, de később teljesen összekapcsolódtak.
Nergált néha Maslamta-ea-ként ismerik “aki Meslamból jön”. Később Lugal-irra-val is összekapcsolták.
Alvilági istenként tekintenek rá és Eraskigal, az alvilág királynőjének férjeként.
Más istennőkkel is összeházasították, mint Las és Mamitu.
Enlil és Ninlil vagy Belet-ili fia. Erdőtüzekkel, lázzal és járványokkal hozzák összefüggésbe, de néha feltűnik harcosként is.

Ninazu
Alvilági isten aki Ereskigal, az alvilág istennőjének gyermeke és Ningisda apja.
Esnunna-ban tisztelték, de később Tispak istent rakták a helyére (a Hurriáni vihar istent). Egy másik Ninazut is tiszteltek Enegiben, akinek az apja Enlil volt, de nem azonosak egymással.

Ningal
Istennő, aki Nanna/Sin felesége volt és Utu/Samas Napisten anyja.

Ningirsu
Isten akinek neve “Girsu urát” jelenti, aki Ninurta helyi formája volt. Lagas városállam legfontosabb istene volt  (ahol az akkori Girsu is volt, mai nevén Tel Telloh). Enlil fia, és Bau férje és Nanse és Nisaba testvére.
Ő győzte le Anzu madarat, amikor az ellopta a végzetek tábláit Enliltol.
Harcos isten, akit a bőséges terméssel, csatorna rendezéssel, öntözéssel és termékenységgel hoznak összefüggésbe.

Ningisida
Alvilági istenség, neve “az élet fájának urát” is jelentheti. Démonok őre volt, akik az alvilágban éltek.  Ningirsu személyes védelmező istensége.
Ő védelmezi a legfelső mennyek kapuját.

Ninhursaga 
Sumér anyaistennő, akit az istenek anyjának tekintenek és a legtöbb ősi isten tőle származik. Sok uralkodó tekintett rá saját anyjaként, nevének jelentése “A hegy úrnője”, azonos a  Ninmah istennővel.

Ninisinna
Neve “Isin úrnőjét” jelenti, Isin sumér városának védelmezője volt.
Uras istennő lánya, férje Pablisag, fiuk pedig Damu. A “fekete fejűek nagy doktora” (emberek) címmel tisztelték és mint a fia szintén a gyógyítással hozták összefüggésbe.
Inana-hoz hasonlóan nagy tiszteletben tartották és “An nagy lányaként” hivatkoznak rá.
Megegyezik Gula-val.

Ninlil(Mullissu)
Istennő és Enlil felesége.
Valószínűleg egy mesterségesen kreált istenség a nevének “nin” előtagjából következtethetően, ami “hölgy”-et jelent, de istenítették, mert egy olyan fontos istennek, mint Enlil szüksége volt egy feleségre.
Gyakran hívják “anyának” vagy “irgalmas anyának”. O volt az aki mindig közbenjárt a halandók érdekében férjénél.

Ninmah
Istennő, Nammu középső felesége, ami az emberiséget teremtette, ugyanakkor egy csillagkép neve is volt.

Ninsun
Istennő, akinek neve “vad tehén hölgyet” is jelent, ennél fogva kultusza összekapcsolódik a marhatartással. Az istenített hős Lugalbanda felesége, ok voltak Gilgamesh szülei és ő értelmezte fia álmait.

Ninsubur (isten)
Kisebb férfi istenség, aki An minisztere volt. Papsukkal istennel azonosítják, aki általánosságban volt az istenek minisztere.

Ninsubur (istennő)
Kisebb istennő, aki Inana minisztere volt.

Ninurta
Isten akinek a tisztelete visszanyúlik a sumér kultúra hajnaláig.
Enlil fia, felesége Gula, de azonosítják még Ningirsuval is akinek Bau volt a felesége.
Had és földművelés istene volt és az istenek bajnoka az Anzu (Imdugud) madár ellen.

Nisaba
Termény istennő, An és Uras lánya, aki az írás, számvitel és írnoki tudás istennőjévé vált később.
Enlil lányaként és Ningirsu novéreként is hivatkoznak rá.
Haya isten volt a férje, néha azonosítják Nanibgallal is.

Numasba
Isten akit Kazallu védelmezőjeként tiszteltek észak Babilóniában. Nanna fia, aki valószínűleg egy vihar isten volt.

Nungal
Alvilági istennő, Ereskigal lánya, Birtum Enlil fia volt a férje.

Nuski
Enlil fia és minisztere. Tűz és a fény istene, néha Gibil tűzistent a fiaként jelölik meg.
Nuskut hívták segítségül varázslók és boszorkányok megégetésekor, észak-nyugat Szíriában Harra városban tisztelték első sorban.

Pabilsag
Enlil fia, Ninisina férje, Larag város istene volt. A nyilas csillagképpel azonosították.

Pálmafa király
Az egyik szörny akit Ninurta/Ningirsu legyőzött, valószínűleg egy kisebb isten volt Lagas régióban.

Pazuzu
A szél démonok királya. Macska arccal ábrázolták, kidülledt szemekkel és pikkelyes bőrrel, kígyó fejű pénisszel, madár karmokkal és szárnyakkal.
Gyakran gonosz alvilági démonként tekintenek rá, de védelmet nyújtott a szélviharokkal szemben (első sorban a nyugatival).
Védelmezte a terhes nőket Lamastu érintésével szemben, aki megpróbálta ellopni a meg nem született gyermekeket anyjuk méhéből.
A terhes nők nyakukban hordták az amulettjét, hogy védelmezze gyermeküket.

Qingu
Tiamat haderejének volt a parancsnoka és bajnoka ez az isten. Tiamat szeretőjeként is tekintenek rá. Miután Marduk kivégezte az emberiséget az ő véréből teremtették.

Samana
Démon oroszlán szájjal, sárkány fogakkal, sas karmokkal és skorpió farokkal.
Neve összefüggésben van a gabona betegségeivel, amit rovarok terjesztettek.

Sarpanitu
Babilon városának istennője és Marduk felesége.
Eura néven is tisztelték mint a vajúdás istennőjét. Neve direkt fordításban “Sarpanit” jelent, ami valószínűleg egy település volt, de még nem sikerült megtalálni.

Skorpió emberek
Természetfeletti lények, akiket szarvas sisakban, szakállas ember fejű lényekként ábrázolnak, madarakra jellemző hátsó féllel és karmokkal, kígyó fejű pénisszel és skorpió farokkal.
Nem minden esetben rendelkeznek szárnyakkal. Samas (Utu) kísérőiként tűnnek fel, az Új-Asszíriai periódus végére pedig nagy erejű védelmezőkké váltak a démonok ellen. Úgy tartják, hogy hermafroditák voltak, de az ábrázolásokon erre nem utaltak.

Hét démon
A démonok egy csoportja, akikre csak a Hetekként hivatkoztak, Antól és Kitol származnak, akik Nergal(Erra) segítőiként funkcionáltak.
Az egyik mágikus inkantáció gyűjteményben szerepelnek az egyes neveik mint hét udug, néha hivatkoznak rá “7 és 7”-ként vagy “7 x 7”-ként is.

Hét isten
A “Hetek” az istenek egy jótékony csoportját is jelöli, akiket segítségül lehet hívni gonosz démonok legyőzése érdekében mágikus inkantációk által.
Valószínűleg azonosak Ishana hét gyermekével egy másik isten csoporttal párhuzamosan, akik Enmesarra hét gyermekét jelölik.
Általában hét pontként vagy csillagként ábrázolják, de azonosítják még őket a Plejádok csillagképpel is.

Hét bölcs
Hét bölcs ember, akik az özönvíz előtti időben éltek, hét városról elnevezve, ahonnan származtak. Nekik tulajdonítják Uruk falának megépítését.

Siburi
Istennő, a kocsma tulajdonosa a világ szélén.

Kovács isten
Ebben az időkben csak a kovácsok forgathattak bizonyos fegyvereket, ugyanakkor ez az isten nem lett azonosítva semelyik más istenséggel, valószínűleg Lulal-ra utalnak vele.

Sakkan
Samas(Utu) Napisten fia, a vadállatok védelmezője, néha pásztorként jelenik meg, a vadállatok termékenységéért felelős.

Sala
Eredetileg a hurrikánok istennője volt, később Adad(Iskur) vagy Dagan feleségeként lépett be a mezopotámiai hitvilágba. Úgy tartják, hogy Girra volt Sala fia.

Sara
Umma sumér város istene, “An hose” címet viseli, ebből adódóan valószínűleg egy harcos isten volt.

Serida(Aya)
Fényistennő, Utu/Samas Napisten felesége. Termékenységgel és szerelemmel hozták összefüggésbe.

Sul-pa-e
Isten akinek neve “vakító fiatalságot” jelent.
Egyike az ősi isteneknek, Ninhursaga férje, akitől három gyermeke született Asgi, Lisin és Lil. Egy versben az alvilágban mutattak be neki áldozatot, későbbi forrásokban már démonként szerepel. A Jupiter bolygóval azonosították.

Tiamat
Teremtő istennő, akinek a neve a “tiamtu” szóból származik, ami tengert jelent.
Qingu ketté hasította, hogy megteremthesse a világot.

Tispak
Valószínűleg azonos Tesup istennel, aki egy vihar isten volt.
Tispak egy helyi istenség volt Esnunna városában az akkár időszakban, vagy az                   ó-babilóniai időszak kezdetén.
Harcos isten, aki a “Hadak ura” jelzővel tiszteltek meg.

Undug (Utukku)
Egy démon fajta, lehetnek kártékonyak vagy hasznosak is.

Umu dabrutu
Jelentése “vad vihar”. Ez a neve   a tizenegy szörny egyikének, vagy fajtának, amit Tiamat teremtett.

Uras (isten)
Dilbat városának istene, An egyik őse, azonosítják még An-nal vagy Ninurtával is.

Uras (istennő)
Egyes hagyományokban An felesége, neve földet jelent, de más tradíciók szerint Ki-re hivatkoznak e-képpen, ami sumérul szintén ugyanezt jelenti.
Ninisina és Nisaba anyja.

Uttu
A szövés sumér istennője, akit gyakran hálójukat szövő pókokként ábrázolnak, erre a szimbólumában is utalnak.

Utu (Samas)
Sumér napisten, akkád neve Samas. Nanna a Hold isten fia és Inana testvére. Néha Anu(An) vagy Enlil testvéreként is hivatkoznak rá. Felesége Serida(Aya). Szakállas, hosszú karú figuraként ábrázolták. Az igazság és jogok isteneként
tekintettek rá, aki minden gonoszságot elpusztít. Harcos isten volt, a királyok védelmezője.

Zababa
Kis városának istene, Inana/Istar férje, harcos istenként jelenik meg.

____________________________________________________________________________________________

©Az oldalon megjelenő  írásokat, kizárólag a társoldalak vehetik át az oldalaikra, a 7nephilim.com-ra irányító link feltüntetése mellett!

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s